Home
JONATHAN, our 10th grandchild born July 2012 in the arms of Aina

WELCOME

'

 

Aina & Gösta MONTELIUS.EU

WELCOME TO OUR SITE, where we give short information for our international friends

 

Click on pictures to get a full screen window

 

Gösta 05.12.2014

Who are we?

Dressed up in original cloths from our grandmother and grandfather to celebrate the 200 years existance of the Church of Qwarsebo, Sweden

Vi är två civilingenjörer på KTH, maskinteknik anno 1954, gifta sedan 55 år och över 80 år gamla. Vi är svenskar men har levt i France sedan 1983, där vi hjälpte olika svenska firmor att leda deras dotterbolag, men idag är vi glada pensionärer. Numera lever vi större delen av året i Turkiet.

Äktenskapet har vi begåvat oss med fyra underbara barn och tio härliga barnbarn. Livet har varit givmilt för oss båda, som idag också gett oss god hälsa.

Vår livsfilosofi är att låta Gud styra över våra liv och försöka att själva leva i samklang med Naturen. Det innebär att vi har en trädgård och egna höns som vi söker sköta efter bästa förmåga. Pengar och girighet får inte vara en väsentlig del av vårt tänkande.

 

We both have a Masters degree from KTH at Stockholm, anno 1954, married since 55 years and over 80 years old. Although being Swedes we have been living in France since 1983. In the beginning we helped Swedish firms to run subsidiaries in France, but today we are happily retired. At the moment we live most of the time in Turkey enjoying sun, warmth and their Nature.

Our marriage has given us four wonderful children and ten fantastic grand children. Life has been good to both of us, and it has also given us a good health.

Our philosophy of Life is to let God guide our lives, and we ourselves try to live in accordance to Nature. This means we have our own garden and our own chickens, trying to taking care of it as well as we can. Money and greed must not be an important part of our thinking.

 

Some of my photos are here.

Just click on them to see full size

My proverb is this;

Small is beautiful,

BIG is bad

 

Dr. Mercola proverb is this:

If you fail to plan,

you plan to fail

 

Om du underlåter att planera,

planerar du för att fallera

Our grandchild Amba born 2001 is good on biking and also is a juggler. When doing artistic things you have to be in balance